Inisiatif bank bergerak merupakan pendekatan terbaik bagi meringankan masalah untuk mendapatkan perkhidmatan perbankan di luar bandar. Bank bergerak dapat merapatkan jurang pengguna di kawasan pedalaman mempunyai akses kepada perkhidmatan perbankan tanpa perlu menempuh perjalanan yang jauh.

Syarikat insurans di bawah PIAM menawarkan insurans perlindungan tambahan banjir di bawah Polisi Kenderaan (komprehensif) dan Polisi Kebakaran. Pengguna mempunyai pilihan untuk menambah perlindungan banjir, tertakluk kepada premium tambahan dan budi bicara penanggung insurans masing-masing.

Langkah berjaga-jaga dan berhemat sebelum membuat sebarang keputusan untuk melabur.

Pemilihan kerusi keselamatan kanak-kanak yang memenuhi standard, berupaya mengurangkan risiko kecederaan parah dan kematian akibat nahas jalan raya. Untuk menangani isu ini, Kerajaan Malaysia di bawah Bajet 2022 telah menyediakan Subsidi Pembelian Kerusi Keselamatan Kanak-Kanak Keluarga Malaysia (MyCRS) untuk kumpulan B40.

Tempahan untuk sesuatu majlis yang melibatkan penyedia perkhidmatan atau pembekal dikenali sebagai Kontrak Perkhidmatan Hadapan dan termaktub di bawah Akta Perlindungan Pengguna 1999. Ia merupakan satu kontrak antara pengguna dan pembekal atau penyedia perkhidmatan.

7 Cara Melindungi Diri Anda Dari Menjadi Mangsa Scam Bila Melabur

Terokai Edisi Terdahulu Majalah Ringgit

Ringgit | Rakan Kewangan Anda